Trenutni poredak

Vrijeme za završetak natjecanja:

1 Fera******* 200 Tokeni
2 Hell***** 150 Tokeni
3 adas***** 100 Tokeni
4 FIRE***** 50 Tokeni
5 -Fir***** 25 Tokeni
Svaki dan pet najvećih potrošača bit će nagrađeni s ekstra tokenima!
Pobjednici će biti objavljeni svaka 24 sata.
Slijedeći možeš biti ti!

Prijašnji pobjednici

 • četvrtak
  (01.12.2016)
 • 1  Fera*******
 • 2  sash*****
 • 3  Karv*****
 • 4  Jaso*****
 • 5  Bowi*******
 • srijeda
  (30.11.2016)
 • 1  Call*******
 • 2  TheP*******
 • 3  leti*****
 • 4  ardr******
 • 5  elit*****
 • utorak
  (29.11.2016)
 • 1  Jaso*****
 • 2  G0dz*****
 • 3  OLDO******
 • 4  Dipl******
 • 5  FAZO*****
 • ponedjeljak
  (28.11.2016)
 • 1  Hell*****
 • 2  Dipl******
 • 3  Pedr*****
 • 4  rami******
 • 5  Mkvi*****
 • nedjelja
  (27.11.2016)
 • 1  Fera*******
 • 2  Dipl******
 • 3  Jaso*****
 • 4  Blur*****
 • 5  Jonn********
 • subota
  (26.11.2016)
 • 1  Fera*******
 • 2  miki*****
 • 3  datc******
 • 4  Mich*******
 • 5  Blur*****
 • petak
  (25.11.2016)
 • 1  Fera*******
 • 2  arse******
 • 3  Thom*****
 • 4  capt*******
 • 5  adas*****
 • četvrtak
  (24.11.2016)
 • 1  Fera*******
 • 2  ange*****
 • 3  Smot*****
 • 4  miki*****
 • 5  Mich*******
 • srijeda
  (23.11.2016)
 • 1  Hell*****
 • 2  Fera*******
 • 3  ange*****
 • 4  head*****
 • 5  Jaso*****
 • utorak
  (22.11.2016)
 • 1  Fera*******
 • 2  miki*****
 • 3  Neo-*********
 • 4  tisi*******
 • 5  kiri*******
 • ponedjeljak
  (21.11.2016)
 • 1  tisi*******
 • 2  Vasy*****
 • 3  Sony******
 • 4  fiak*****
 • 5  Timu******
 • nedjelja
  (20.11.2016)
 • 1  Fera*******
 • 2  ardr******
 • 3  burg******
 • 4  Vasy*****
 • 5  Anna*******
 • subota
  (19.11.2016)
 • 1  Anna*******
 • 2  ardr******
 • 3  cuck******
 • 4  RVS7*****
 • 5  Blur*****
 • petak
  (18.11.2016)
 • 1  ardr******
 • 2  Anna*******
 • 3  ange*****
 • 4  Jaso*****
 • 5  Fera*******
 • četvrtak
  (17.11.2016)
 • 1  Anna*******
 • 2  Fera*******
 • 3  ardr******
 • 4  Warl*****
 • 5  bryn*****
 • srijeda
  (16.11.2016)
 • 1  Karv*****
 • 2  Anna*******
 • 3  Fera*******
 • 4  ardr******
 • 5  elit*****
 • utorak
  (15.11.2016)
 • 1  Fera*******
 • 2  Anna*******
 • 3  ardr******
 • 4  Ilya***********
 • 5  Sant*****
 • ponedjeljak
  (14.11.2016)
 • 1  reni*****
 • 2  Neor*****
 • 3  Anna*******
 • 4  nack*******
 • 5  gedn*****
 • nedjelja
  (13.11.2016)
 • 1  amer********
 • 2  adas*****
 • 3  Fera*******
 • 4  head*****
 • 5  miki*****
 • subota
  (12.11.2016)
 • 1  Fera*******
 • 2  adas*****
 • 3  burg******
 • 4  twoo*****
 • 5  capt*******
 • petak
  (11.11.2016)
 • 1  Fera*******
 • 2  adas*****
 • 3  bong*****
 • 4  amer********
 • 5  Baba*****
 • četvrtak
  (10.11.2016)
 • 1  Fera*******
 • 2  adas*****
 • 3  amer********
 • 4  Jaso*****
 • 5  ange*****
 • srijeda
  (09.11.2016)
 • 1  Kova******
 • 2  Wesh*********
 • 3  Fera*******
 • 4  ange*****
 • 5  Maro*****
 • utorak
  (08.11.2016)
 • 1  arse******
 • 2  Tras*****
 • 3  Jaso*****
 • 4  Fera*******
 • 5  jojo*****
 • ponedjeljak
  (07.11.2016)
 • 1  burg******
 • 2  Wesh*********
 • 3  Thom*****
 • 4  Tras*****
 • 5  3141********
 • nedjelja
  (06.11.2016)
 • 1  Fera*******
 • 2  tisi*******
 • 3  burg******
 • 4  Thom*****
 • 5  pari******
 • subota
  (05.11.2016)
 • 1  Anna*******
 • 2  Fera*******
 • 3  twoo*****
 • 4  pari******
 • 5  tisi*******
 • petak
  (04.11.2016)
 • 1  Fera*******
 • 2  Anna*******
 • 3  arse******
 • 4  Tras*****
 • 5  Jaso*****
 • četvrtak
  (03.11.2016)
 • 1  Fera*******
 • 2  Anna*******
 • 3  Atla*****
 • 4  Doom*****
 • 5  Thom*****
 • srijeda
  (02.11.2016)
 • 1  Fera*******
 • 2  Anna*******
 • 3  As-t*****
 • 4  nbay*****
 • 5  Lets******

Pravila kampanje

Tijekom kampanje, bongacams.com će nagraditi 5 članova svaki dan (dan' je definiran početkom u 00:00am GMT+2 i krajem u 11:59pm GMT+2).

Besplatni tokeni bit će položeni na njihov račun na bongacams.com unutar nekoliko sati.

Pobjednici dana bit će objavljivani na stranici, koristeći prva 4 znaka njihovih korisničkih imena.

Ne odstupajući od ovdje rečenog, svaki član koji je počinio prijevaru općenito, a osobito vezano uz ovu kampanju ili je isključen iz članstva od bongacams.com , bit će diskvalificiran iz kampanje i neće imati pravo ni na kakve bonus nagrade.

bongacams.com je ovlaštena ispraviti ova službena pravila u svojoj vlastitoj diskreciji uključujući bez ograničenja dodijeljene nagrade.

bongacams.com je ovlaštena u vlastitoj diskreciji otkazati kampanju i sudionici se slažu kako neće imati pravo na bilo kakvu kompenzaciju u slučaju otkazivanja.